Menüü
Nimetuse otsing
Tere tulemast!
Piirhinnaveeb on koostatud aitamaks saada kindlustatutel, arstidel ja apteekitel ülevaadet ravimite piirhindadest ehk kui palju tuleb tasuda patsiendil alates 01.01.2003 võttes arvestuse aluseks ravimi keskmise jaehinna apteegis. ATC puu võimaldab vaadata ja välja printida kõik apteekides müügil olevad sarnase (keemislisterapeutiline alarühm) või sama toimeainega, piirhindadega hõlmatud ja müügil olevad ravimid. Loe edasi
Piirhinnad - selgituseks
Piirhinnaveeb on koostatud aitamaks saada kindlustatutel, arstidel ja apteekitel ülevaadet ravimite piirhindadest ehk kui palju tuleb tasuda patsiendil alates 01.01.2003 võttes arvestuse aluseks ravimi keskmise jaehinna apteegis. ATC puu võimaldab vaadata ja välja printida kõik apteekides müügil olevad sarnase (keemislisterapeutiline alarühm) või sama toimeainega, piirhindadega hõlmatud ja müügil olevad ravimid.

Piirhind on soodustingimustel väljastatavate ravimite loetelusse kantud sama toimeainega ravimite hüvitamise aluseks olev hind. (Ravikindluse seadus §42 (1)) Ravimite piirhinna kehtestab sotsiaalminister määrusega, võttes arvesse käesoleva seaduse §25 lõikes 3 sätestatud põhimõtet. (RKS §42 (2))
Haigekassa kulud ravimihüvitisele ei või ületada ravikindlustuse aastaeelarves 20 protsenti tervishoiuteenuste hüvitise kuludest (RKS §25 (3)).

Sotsiaalministri määrusega nr 143 on kehtestatakse piirhinnad Eesti Haigekassa ravimite loetelusse kantud 100%- ja 75-lise soodusmääraga sama toimeainega ravimitele.

Piirhinnad on kehtestatud juhul kui sama toimeainet sisaldavaid, samasse piirhinna gruppi kuuluvaid (vt. allpool), registreeritud ja müügil olevaid ravimpreparaate on rohkem kui üks. See tähendab, et lisaks ühe tootja ravimpreparaadile on registreeritud ja müügil vähemalt üks samasse gruppi kuuluv teise ravimitootja ravimpreparaat.

Piirhinda pole kehtestatud juhul kui:
  1. registreeritud on mitme tootja samasse gruppi kuuluvad ravimpreparaadid, kuid kuni 01.10.2002 on müüdud ainult ühe tootja ravimeid
  2. toimeainele pole võimalik kehtestada arvestusliku päevadoosi (ADP) väärtust
Piirhinna grupid:
  1. Suukaudsed tahked ravimvormid (sh on ühtedel ja samadel alustel vaadeldud tablette, graanuleid tahkel kujul manustamiseks, kapsleid, pulbreid tahkel kujul manustamiseks);
  2. Suukaudseid tahked modifitseeritud vabanemisega ravimvormid (sh on ühtedel ja samadel alustel vaadeldud tablette ja kapsleid);
  3. Suukaudsed vedelad ravimvormid (sh on ühtedel ja samadel alustel vaadeldud ekstrakte, emulsioone, suspensioone, graanuleid suspensiooni valmistamiseks, mikstuure, tinktuure, lahustuvaid tablette, pulbreid suukaudse lahuse valmistamiseks, siirupeid);
  4. Parenteraalsed ravimvormid (sh on insuliini rea preparaatide puhul moodustatud eraldi piirhinna grupid vastavalt preparaadi toimekestvusele, antud gruppide sees on omakorda eraldi vaadeldud viaalis, kolbampullis ja nn Optiset-süsteemis väljastatavaid preparaate);
  5. Inhaleeritavad ravimvormid (sh on moodustatud eraldi grupid mõõdetud doosiga aerosoolinhalaatoritele, reservuaarpulberinhalaatoritele ning mõõdetud doosiga pulberinhalaatoritele);
  6. Transdermaalsed ravimvormid.
Arvestusliku päevadoosi (APD) maksumuse arvutamine

Piirhinna arvutuslikuks aluseks on arvestuslik päevadoos (APD). APD väärtuse määramisel on lähtutud Maailma Tervishoiuorganisatsiooni poolt väljatöötatud “defineeritud päevadoosist” – DDD (Defined Daily Dose).

Näiteks
toimeaine amlodipiini APD (DDD) on 5mg, ravimpreparaat Norvasc 5mg N30 originaal sisaldab 30 APD-i, toimeaine enalapriil APD (DDD) on 10mg, ravimpreparaat Renitec 20mg N28 originaal sisaldab 56 APD-i (20*28)/10=56 APD-i. Ravimpreparaadi jaehinna jagamisel APD-de arvuga pakendis saadakse ühe APD hind ravimpreparaadi kohta

Piirhinna kehtestamine

Kui sama grupi registreeritud ja kuni 10.10.2002 müüdud ravimpreparaate on kaks, siis piirhind on kehtestatud grupi kahe, 60 APD mitte ületava pakendi kohta arvutatud APD hinna aritmeetilise keskmisena (liidetud kokku ja jagatud 2-ga). Kui sama grupi registreeritud ja kuni 10.10.2002 müüdud ravimpreparaate on rohkem kui kaks, siis kõige odavama preparaadi hinda ei arvestata ja piirhind leitakse kahe järgmise preparaadi pakendi kohta arvutatud APD hinna aritmeetilise keskmisena.

Ravimihüvitise suurust arvestatakse jaehinnast juhul kui jaehind on väiksem kui piirhind.

Ravikindlustuse seaduse järgi peaks ravimihüvitist arvutatama alates 01.01.2003 piirhinnast või hinnakokkuleppehinnast. Piirhinnast madalama hinnatasemega ravimitele sõlmivad sotsiaalminister ja ravimitootja hinnakokkulepped (RKS § 42 (4))

Informatsioon kehtivate piirhindade ja hinnakokkulepetes märgitud hindade kohta peab olema raviteenuse tarbijale kättesaadav Sotsiaalministeeriumi ja Haigekassa veebilehel, apteegis ja retsepti väljakirjutava tervishoiuteenuse osutaja juures (RKS §42 (6)).

Ravimihüvitise suuruse arvutamine

Alates 01.01.2003 tuleb hakata ravimihüvitise suurust arvutama piirhinnast, praegu detsembris 2002 arvutame ravimihüvitist jaehinnast. Kui ravimpreparaadile on kehtestatud piirhind, siis kõikide võimalike soodusprotsentide (100%, 90%, 75%, 50%) korral arvutatakse ravimihüvitis piirhinnast.

Kui ravimpreparaadi jaehind on väiksem kui piirhind või hinnakokkuleppes märgitud hind, arvutatakse Haigekassa poolt ülevõetava tasu maksmise kohustuse alusel tasumisele kuuluv summa jaemüügi ja omaosaluse alusmäära vahest (RKS §41 (7)).
Tagasi